Menetelmä kappaleiden sisäisten virheiden etsintään sekä ainevahvuusmittauksiin perusaineesta ja hitseistä. Röntgenin ohella toinen volumetrisen tarkastuksen menetelmä. 

Hitsien tarkastus 8mm ja paksummille materiaaleille. Ainevahvuusmittaus kaikille ainevahvuuksille.

Tarkastuskohteita mm. putkistot, teräsrakenteet, painelaitteet ja säiliöt. Käytössämme on myös vaiheistettu ultraäänilaite.