Säiliöiden kunnonvalvontaa sekä määräaikaistarkastukset. Mittaamme säiliöiden seinämien, katon, pohjan ja vaipan paksuudet, sekä visuaalisesti tarkastamme säiliön kokonaisuudessaan.

Pohjalevyt skannataan sekä ylä- että alapuolisten vaurioiden varalta pyörrevirtamenetelmällä ferriittisissä säiliöissä. Pohjalevyn skannaus onnistuu myös austeniittisen vuorauksen läpi.