Tarkastamme suljetut tilat dronea käyttämällä. Dronen pilotti on aina SFS-EN ISO 9712 VT2 tason tarkastaja. Tarkastuskohteita muun muassa säiliöt ja kattilat.

Dronetarkastus ei täysin korvaa muita tarkastusmenetelmiä. Jos kohteesta löytyy visuaalisesti havaittavia poikkeamia, niin voimme suunnitella asiakkaan kanssa tarkastusten laajentamista muilla rikkomattomilla tarkastusmenetelmillä.

Dronetarkastuksen edut

  • Turvallinen tarkastusmenetelmä
  • Ihmisten ei tarvitse mennä suljettuihin tai vaarallisiin tiloihin
  • Telineitä ei tarvitse pystyttää
  • Dronen pilotti on aina SFS-EN ISO 9712 VT2 tason tarkastaja. Pilotti tekee tarkastuksesta raportin asiakkaalle.
  • Tarkastus onnistuu nopeasti, joten tarkastettavan kohteen ei tarvitse olla pitkään irti prosessista.